INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Obavještenje - u ponedjeljak, 25.09.2017. godine u 13:00h, kandidat Paula Baykan će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E


Na  Pravnom fakultetu Travnik u Travniku, u  ponedjeljak, 25.09.2017. godine u 13:00h, kandidat  Paula Baykan će javno braniti magistarski rad na temu:

„Maloljetnička delikvencija i primjena sankcijskih mjera i pojačane brige i nadzora te njena primjena u pravnom sustavu Republike Hrvatske

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.