INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Obavještenje - u subotu 23.09.2017. godine u 14:00h, kandidat DAVOR SPAJIĆ javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E


Na  Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku, u  subotu 23.09.2017. godine u 14:00h, kandidat  DAVOR SPAJIĆ javno braniti magistarski rad na temu:

ANALIZA OSNOVNIH FAKTORA SIGURNOSTI PROMETA SA OSVRTOM NA CESTU I OKOLINU

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani magistarskog rada je javan.