INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Troškovi školarine

Školarina za dodiplomski studij

 • Školarina za Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i Ekološki fakultet
     VANREDNI STUDENTI
2.500,00 KM
 • Školarina za Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i Ekološki fakultet  
    REDOVNI STUDENTI
2.000,00 KM
 • Školarina za Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet informacionih tehnologija    
   VANREDNI STUDENTI
3.000,00 KM
 • Školarina za Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet informacionih tehnologija 
    REDOVNI STUDENTI
2.500,00 KM

Školarina za postdiplomski studij

 • Školarina za Ekonomski fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i Ekološki fakultet       
  studenti koji su završili po sistemu (3+2)
7.000,00 KM
 • Školarina za Ekonomski fakultet, Fakultet za medije i komunikacije, Ekološki fakultet i Pravni fakultet  
  studenti koji su završili po sistemu (4+1)
4.000,00 KM
 • Školarina za Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet 
  informacionih tehnologija - studenti koji su završili po sistemu (3+2)
7.500,00 KM
 • Školarina za Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet  
  informacionih tehnologija - studenti koji su završili po sistemu (4+1)
5.000,00 KM

Školarina za doktorski studij

 • Školarina za Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i Ekološki fakultet, 
 • Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet informacionih 
  tehnologija - studenti koji su završili po predbolonjskom sistemu
12.000,00 KM
 • Školarina za Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet za medije i komunikacije, Ekološki fakultet,
  Saobraćajni fakultet, Fakultet politehničkih nauka i Fakultet informacionih 
  tehnologija - studenti koji su završili po bolonjskom sistemu
15.000,00 KM

Ostali troškovi

 • Upisni materijal ( Index; ŠV obrasci; upisni list; semestralni list)
30,00 KM
 • Priznavanje ispita
150,00 KM
 • Obnova godine
400,00 KM
 • Uvjerenje o položenim ispitima
20,00 KM
 • Prijava završnog rada i prakse (trogodišnji studij)
400,00 KM
 • Prijava diplomskog rada (četvorogodišnji studij)
250,00 KM
 • Potvrda o studiranju
5,00 KM
 • Ispisnica sa Fakulteta
50,00 KM
 • Prijava za polaganje ispita
3,00 KM

Studenti mogu izvršiti uplatu školarine na sljedeće brojeve žiro računa:

UniCredit bank:                    338 670 221 879 7234
Raiffeisen bank:                   161 055 00 200 400 38
NLB Tuzlanska banka:           132 400 200 87 28 626

Svrha:        Školarina
Primalac:     INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

Posebna pogodnost za studente je plaćanje školarine u ratama.