INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Postdiplomski studij - Saobraćajni fakultet

Saobraćajni fakultet

II ciklus studija (magistarski studij)
Studijski programi su:
 • Drumski i gradski saobraćaj
 • Menadžment u saobraćaju
 • Vazdušni saobraćaj
 • Sigurnost u drumskom saobraćaju

Potrebni dokumenti za upis na postdiplomski studij:

 • diplomu ili uvjerenje o diplomiranju sa fakulteta na kojem su završili dodiplomski studij
 • uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena ostvarenim tokom dodiplomskog studija
 • dokaz o poznavnju jednog stranog jezika (uvjerenje , potvrda)
 • uvjerenje o državljanstvu (ne strije od šest mjeseci)
 • rodni list (ne striji od šest mjeseci)
 • ljekarsko uvjerenje (dostavlja se nakon upisa)
 • dvije fotografije 6 x 4

Pravo upisa imaju i kandidati koji ispunjavaju sljedeće kriterije :

 • završen dodiplomski studij prema modelu 3 + 2 ili 4 + 1 na fakultetima srodnog usmjerenja
 • ostvarena prosječna ocjena u toku dodiplomskog studija minimlno 7,5 ili niže uz preporuku najmanje jednog univerzitetskog profesora
 • poznavanje jednog stranog jezika