INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Aktivnosti profesora Internacionalnog univerziteta Travnik

U organizaciji Ruske akademije nauka i njenih institucija održana je Međunarodna konferencija pd nazivom „Novi funkcionalni materijali i visoke tehnologije“ 26.-27. septembra u Tivatu, Crnoj Gori. Ruska akademija nauka je nacionalna akademija. Akademija se sastoji od devet glavnih ogranaka, podjeljenih prema znanstvenim područjima. Organizacija obuhvata oko 500 istraživačkih i obrazovnih instituta diljem ruske federacije. Sjedište Akademije je u Moskvi osnovana 1724. godine.

rade1

Na ovoj prestižnoj konferenciji akademik, prof. dr. Radomir Biočanin, profesor Ekološkog fakulteta, Internacionalnog univerziteta Travnik je održao predavanje po pozivu na temu: „Inovacioni zahtevi u sistemu ekološke bezbednosti uz primjenu nano i biotehnologija“.

Akademski radnici Internacionalnog univerziteta Travnik aktivno učestvuju u naučno-istraživačkom radu i prisustvuju prestižnim međunarodnim konferencijama i naučnim skupovima.

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/