INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Nastavak realizacije Erasmus + programa mobilnosti akademskog i administrativnog osoblja između Internacionalnog univerziteta Travnik i Kazimieras Simonavičius univerzitet u Vilniusu, Litvanija

ksu 1U okviru Erasmus+ programa mobilnosti, doc. dr. Olgica Nestorović, profesorica na Ekonomskom fakultetu, Internacionalnog univerziteta Travnik  i Sadina Terzić, referent za studentska pitanja Internacionalnog univerziteta Travnik su boravile u Vilniusu, u Litvaniji. U srijedu, 04.10.2017.g. doc. dr. Olgica Nestorović održala je predavanja studentima  Kazimieras Simonavičius univerziteta na sljedeće teme: Ulaganje u ljudski kapital (Znanje i obrazovanje kao faktori održivog razvoja), Globalizacija svjetske ekonomije i Strategije EU do 2020. -strategija za pametan, održiv i inkluzivan rast, dok je Sadina Terzić posjetila Studentsku službu u okviru svog stručnog usavršavanja.

ksu 2Saradnja između ova dva univerziteta će i dalje biti usmjerena ne samo na programe mobilnosti studenata i akademskog i ne-akademskog osoblja, već i na konkretnu povezanost fakulteta naših univerziteta sa ciljem zajedničkog rada na unaprjeđenju kurikuluma i realizacije zajedničkih nastavno-naučnih programa i naučno istraživačkih projekata.

ksu 3Internacionalni univerzitet Travnik podržava mobilnost studenta, akademskog i ne-akademskog osoblja IUT-a sa ciljem implementacije  slogana „Za život prepun mogućnosti“ razumijevajući ozbiljnost neposredne prepoznatljivosti kvaliteta naših  profesora, saradnika i osoblja, ali i studenata ne samo na prostorima Bosne i Hercegovine, već i Evrope i cijeloga svijeta.

ksu 4

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/