INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Uspješne aktivnosti profesora Internacionalnog univerziteta Travnik

Info BH CIGRAU organizaciji Bosansko-hercegovačkog komiteta, Međunarodnog Vijeća za velike električne sisteme BH K CIGRÉ, sa sjedištem u Parizu održano je 13. savjetovanje u Neumu od 17. do 21.09.2017. godine. Manifestacija je okupila preko 500 stručnih i naučnih radnika iz privrede,  univerziteta i instituta iz Bosne i Hercegovine i okruženja, te velikih svjetskih proizvođača elektroenergetske opreme.

Info BH CIGRA 2Značajno stručno priznanje Plaketu sa srebrenjakom u znak zahvalnosti za izuzetan stručni i naučni rad u BH K CIGRÉ i aktivnostima na afirmaciji BH K CIGRÉ dobio je doc. dr. Miladin Jurošević profesor Internacionalnog univerziteta Travnik, postavivši još jednom na pijadestal akademske prepoznatljivosti naš Univerzitet na ovoj značajnoj naučnoj i stručnoj konferenciji.

PLAKETA CIGRE

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/