INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Diplome Internacionalnog univerziteta Travnik priznate u Evropi

Jedan od iznimno važnih dokaza kvalitetne prepoznatljivosti i međunarodne pojavnosti Internacionalnog univerziteta Travnik jeste i priznatost i prepoznatljivost diploma svršenih studenata na području Evrope i cijelog svijeta.

Vladimir Perić, svršeni student Ekonomskog fakulteta Travnik, Internacionalnog univerziteta Travnik, nam prenosi svoje pozitivno iskustvo iz Danske. Nakon završenog I ciklusa studija aplicirao je na II ciklus studija (master studij) na dva univerziteta u Danskoj (Aalborg University i Syddansk University) i na oba univerziteta bio primljen.

Vladimir Perić u svom e-mailu pišeProšle godine sam aplicirao za master studij na dva univerziteta u Danskoj, i dobio sam ponudu za studij na oba! Šaljem vam ovaj emaii kao bivsi student IUT Travnik, jer zelim da se zna kako su naše diplome priznate vani i da ne treba slušati priče raznih ljudi koje nemaju uporište u stvarnosti. Potrebno je samo malo volje i sve se moze postići. Naravno, i dobro poznavanje engleskog jezika.

 

Naši svršeni studenti nastavljaju dalje, osposobljeni idući u susret scilama i haribdama cjeloživotnog učenja, rada i kohabitacije unutar društva kojem donose upravo kvalitet stečenog naučnog znanja sa našeg Univerziteta, a u skladu sa sloganom“Za život prepun mogućnosti”.

Napomena: prilog skenirani dokumeniti pisama

VladimirPeric mejl  Aalborg University Acceptance Letter    SDU Acceptance Letter Page 1    SDU Acceptance Letter Page 2

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/