INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Projekat „Vašu reciklažu u našu ambalažu – Zaigrajmo PETicu“ predstavljen Akademiku, Prof. dr. Ibrahimu Jusufraniću, rektoru IUT-a

U skladu sa planiranim aktivnostima unutar pokrenute i uspješno realizirane saradnje na razvoju i unaprjeđenju ekološke svijesti sa Općinom Travnik i prihvaćenim obavezama u pripremi Elaborata pod nazivom „Vašu reciklažu u našu ambalažu – Zaigrajmo PETicu“ Ekološkog fakulteta IUT-a, danas je radni tim za izradu Elaborata predočio prvu, inicijalnu, metodološki uobličenu verziju, Elaborata Akademiku, Prof.dr. Ibrahimu Jusufraniću, rektoru IUT-a.

Ecology2 IUTElaborat su zajednički pripremili Doc.dr. Mirano Jupić i Doc.dr. Sabahudin Hadžialić, a fokus je na organizovanom, sakupljanju, odvozu, otkupu i reciklaži PET ambalaže za područje općine Travnik unutar perioda od četiri godine unutar kojeg bi, uz zajedničku koordinaciju Internacionalnog univerziteta Travnik i Općine Travnik, pored prikupljanja PET ambalaže, u saradnji sa osnovnim školama iz Travnika, radili na permanentnom jačanju ekološke svijesti i očuvanju životne sredine.

Ecology1 IUTUskoro se očekuje i konsultativni sastanak naših profesora, autora Elaborata, sa predstavnicima Općine Travnik na kojem će se razgovarati o daljnjoj implementaciji planiranog Projekta i usaglašavanje Ugovora o saradnji, kako bi na zadovoljavajući način bili zaokruženi zajednički naporu naše visokoškolske ustanove i lokalne zajednice unutar razvoja ekološke svijesti na području Općine Travnik.

 

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/