INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2017/2018. Godini - drugi upisni rok-

logo

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku

 

Na osnovu člana 101. Zakona o visokom obrazovanju SBK/KSB ( “Službene novine SBK/KSB” br. 4/13), člana 138. Statuta Internacionalnog univerziteta Travnik i Odluke Senata broj: 01-01-06-01/17, a u skladu sa dobijenom Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB za upisu studenata u akademskoj 2017/2018. godini broj 01-02-474/17 od 26.06.2017. godine, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku 

r a s p i s u je

                                                        

K O N K U R S/N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III  ciklus studija u akademskoj  2017/2018. godini

- drugi upisni rok-


SAOBRAĆAJNI FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi :

 • DRUMSKI I GRADSKI  SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • SAOBRAĆAJ
 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

EKONOMSKI FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi :

 • BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • FINANSIJE, RAČUNOVOSTVO I REVIZIJA
 • MARKETING I TRGOVINA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • POSLOVNA EKONOMIJA
 • POSLOVNI MENADŽMENT
 • POSLOVNA INFORMATIKA
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • EKONOMIJA, MENADŽMENT I BIZNIS
 • FINANSIJE , BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA
 • NOVO! - MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA – kompletan studij na engleskom jeziku

(program dvostrukih diploma Kaunas fakultet, Vilnius univerzitet,  Kaunas,  Litvanija & Ekonomski fakultet  IUT,  BiH)

 • PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • EKONOMIJA
 • MENADŽMENT
 • BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • MARKETING I TRGOVINA
 • PREDUZETNIŠTVO
 • RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I REVIZIJA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

EKOLOŠKI  FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 40

Vanredni studenti: 30

Strani studenti: 20

Studijski programi :

 • PRIMIJENJENA EKOLOGIJA
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 50

Studijski programi:

 • EKOLOGIJA I OKOLINSKO UPRAVLJANJE
 • INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • OČUVANJE BIODIVERZITETA
 • ODRŽIVI RAZVOJ I OBNOVLJIVI IZBORI ENERGIJE

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 5

Studijski programi:

 • EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • BIODIVERZITET
 • ODRŽIVI RAZVOJ
 • ZAŠTITA OKOLIŠA U GRADOVIMA

 

PRAVNI FAKULTET

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 100

Vanredni studenti: 100

Strani studenti: 100

Studijski program:

 • OPĆE PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • GRAĐANSKO PRAVO
 • HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA
 • KRIVIČNO PRAVO
 • DRŽAVNI I MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
 • PRIVREDNO PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • GRAĐANSKOPRAVNI
 • HISTORIJSKOPRAVNI
 • KRIVIČNOPRAVNI
 • MEĐUNARODNO I JAVNO PRAVO
 • PRIVREDNOPRAVNI
 • EVROPSKO PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

 

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 30

Vanredni studenti: 30

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • KOMUNIKACIJE
 • MEDIJI I NOVINARSTVO

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU
 • NOVINARSTVO

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU
 • MEDIJI
 • KOMUNIKACIJE

 

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO:
 • Motori i vozila
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mašinske konstrukcije
 • Energetika
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA:
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA:
 • Građevinarstvo
 • Putevi
 • Hidrookolinski inžinjering
 • Arhitektura i urbanizam
 • ODSJEK LOGISTIKA:
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Logistički menadžment
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU:
 • Sigurnost
 • Zaštita na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • Preduzetnički menadžment
 • Informacioni menadžment
 • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Logistički menadžment

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO
 • Motori i vozila
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mašinske konstrukcije
 • Energetika
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA
 • Građevinarstvo
 • Putevi
 • Građevinski menadžment
 • Arhitektura i urbanizam
 • Hodrookolinski inžinjering
 • ODSJEK LOGISTIKA
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Logistički menadžment
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
 • Sigurnost
 • Zaštita na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • Proizvodni menadžment
 • Kvalitet i logistika
 • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Energetski menadžment
 • Poslovni menadžment
 • Industrijski menadžment

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO
 • Industrijsko inžinjerstvo i menadžment
 • Mašinske konstrukcije
 • Motori i vozila
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
 • Automatika i elektronika
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
 • Građevinarstvo
 • Hidrookolinski inžinjering
 • Putevi
 • Geotehnika
 • ODSJEK ARHITEKTURA I URBANIZAM
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
 • Sigurnost
 • Inžinjerstvo zaštite na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • ODSJEK RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
 • ODSJEK LOGISTIKA
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Menadžment u logistici

 

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 70

Vanredni studenti: 70

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

II  CIKLUS (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

III  CIKLUS (Doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Pomenuti studijski programi bit će organizovani u trogodišnjem  (180 ECTS bodova) i četverogodišnjem  (240 ECTS bodova)  trajanju, odnosno po sistemu 3+2+3 i 4+1+3.

Uslovi upisa:

 • Završena četverogodišnja srednja škola ili viša škola za upis na I ciklus studija.
 • Zvršen odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine (sa ostvarenih 240 ECTS bodova), odnosno završen I ciklus studija u trajanju od tri godine (sa ostvarenih 180 ECTS bodova) za upis na dvogodišnji master studij.
 • Završen magistarski studij/studij II ciklusa sa najmanje 300 ECTS bodova za upis na III ciklus studij.

 

Potrebni dokumenti za upis na I CIKLUS studija - dodiplomski studij:

 • Zahtjev za upis;
 • Original ili ovjerena kopija diplome o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi ili višoj školi;
 • Original ili ovjerena kopija svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih fakulteta;
 • Ovjeren nastavni plan i program ukoliko student prelazi sa drugog fakulteta;
 • Dvije fotografije 6x4;
 • Dokaz o uplati školarine (uplatnica);
 • Dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava (za strane državljane).

 

Potrebni dokumenti za upis na II CIKLUS studija – magistarski studij:

 • Zahtjev za upis;
 • Biografija (CV);
 • Original ili ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po pred Bolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili originalno uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diploma;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6x4;
 • Dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava (za strane državljane).

ZA NOVI PROGRAM II CIKLUSA – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA (koji se realizira u saradnji sa Kaunas fakultetom, Vilnius univerziteta iz Litvanije (rangiran na 401 mjesto najboljih univerziteta od 17.000 u cijelom svijetu);

 

 1. Aplikacijski formular
 2. Zvaničnu, ovjerenu kopiju prethodnog obrazovanja (završen I ciklus – bachelor stepen – univerzitetska diploma) uključujući ocjene (akademski prijepis) potvrđen od zvaničnih organa vlasti sa prijevodom na engleski jezik.
 3. Pasoš i ovjerena kopija prve strane pasoša od strane notara sa prijevodom prve strane na bosanski jezik (prezime, ime, očevo ime).
 4. Dvije novije fotografije – veličine kao za pasoš (3x4)

 

Sve detaljne informacije za novi program II ciklusa možete vidjeti ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/index.html uz direktni kontakt prema Administratoru programa ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/For%20Applicants.html i/ili na telefon 030 509 682 (Administrator programa - Adela Mujinović).

Potrebni dokumenti za upis na III CIKLUS studija – doktorski studij:

 

 • Zahtjev za upis;
 • Biografija (CV);
 • Original ili ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po pred Bolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili originalno uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diploma;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6x4;
 • Dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava (za strane državljane).

 

Posebne pogodnosti za kandidate:

 

 • Mogućnost plaćanja školarine u više rata
 • Mogućnost praćenja nastave putem interneta - učenje na daljinu
 • Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na IUT-u

Konkurs za upis studenata ostaje otvoren do 30.09.2017. godine.

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećoj adresi:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

 

Ul. Aleja Konzula – Meljanac bb, 72270 Travnik, BiH

Informacije na brojeve telefona:

Tel:              00 387 30 509 682  

                    00 387 30 540 586  

Mob:            00 387 61 556 867   

Tel/fax - Info centar Sarajevo:  00 387 33 717 010

 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                             www.iu-travnik.com

KONKURS PDF                          KONKURS DOC

Profesor Ekološkog fakulteta IUT-a, doc. dr. sc. Mirano Jupić Održao stručno predavanje na XV Međunarodnom sajmu Ekologije Ekobis 2017 u Bihaću

Na poziv organizatora i Privredne komore USK-a, doc. dr. Mirano Jupić profesor Ekološkog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik, je bio učesnik i predavač tokom panel diskusije na XV Međunarodnom sajmu Ekologije Ekobis 2017 u Bihaću, na temu: Parametri monitoringa vodnog potencijala. U sali ispunjenoj skoro do posljednjeg mjesta, uz predstavljanje teme na engleskom i bosanskom jeziku, te aktivnu interakciju realiziranu kroz postavljanje pitanja od strane prisutnih experata,  akademskog osoblja Bihaćkog univerziteta, te gostiju sajma, Dr. Jupić, ovlašteni Expert iz Ekologije, certificiran od strane Federalnog Ministarstva Okoliša, je objasnio koji su to faktori, koji dovode do zagađenja vode, ukazavši na pozitivne stvari monitoringa vodnog potencijala, značaj teme za buduće istraživanje i sudske expertize u slučaju zagađenja, te prezentirao expertizu monitoringa rijeke Bosne i Lašve.

mirano jupic 2017www.jelah.info

Fokus sajma u Bihaću je bila tematika koja se bavi problematikom Energetske Efikasnosti i Otpadnim vodama. Pored predavača iz Bosne i Hercegovine, na sajmu su bili u učesnici iz: Švicarske, Austrije, Slovenije, Njemačke, Srbije, Hrvatske. Doc.dr. Jupić je na ovaj način postao akademski i stručni ambasador Internacionalnog univerziteta Travnik, SBK i ZDK kantona, kao i države Bosne i Hercegovine, i pokazao pozitivne smjernice akademske i stručne  aktivnosti iz oblasti Ekologije.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

KONKURS/NATJEČAJ za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2017/2018. Godini - drugi upisni rok-

Konkurs

logo

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku

 

Na osnovu člana 101. Zakona o visokom obrazovanju SBK/KSB ( “Službene novine SBK/KSB” br. 4/13), člana 138. Statuta Internacionalnog univerziteta Travnik i Odluke Senata broj: 01-01-06-01/17, a u skladu sa dobijenom Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB za upisu studenata u akademskoj 2017/2018. godini broj 01-02-474/17 od 26.06.2017. godine, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku 

r a s p i s u je

                                                        

K O N K U R S/N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III  ciklus studija u akademskoj  2017/2018. godini

- drugi upisni rok-


SAOBRAĆAJNI FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi :

 • DRUMSKI I GRADSKI  SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • SAOBRAĆAJ
 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

EKONOMSKI FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi :

 • BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • FINANSIJE, RAČUNOVOSTVO I REVIZIJA
 • MARKETING I TRGOVINA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • POSLOVNA EKONOMIJA
 • POSLOVNI MENADŽMENT
 • POSLOVNA INFORMATIKA
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • EKONOMIJA, MENADŽMENT I BIZNIS
 • FINANSIJE , BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA
 • NOVO! - MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA – kompletan studij na engleskom jeziku

(program dvostrukih diploma Kaunas fakultet, Vilnius univerzitet,  Kaunas,  Litvanija & Ekonomski fakultet  IUT,  BiH)

 • PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • EKONOMIJA
 • MENADŽMENT
 • BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • MARKETING I TRGOVINA
 • PREDUZETNIŠTVO
 • RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I REVIZIJA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

EKOLOŠKI  FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 40

Vanredni studenti: 30

Strani studenti: 20

Studijski programi :

 • PRIMIJENJENA EKOLOGIJA
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 50

Studijski programi:

 • EKOLOGIJA I OKOLINSKO UPRAVLJANJE
 • INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • OČUVANJE BIODIVERZITETA
 • ODRŽIVI RAZVOJ I OBNOVLJIVI IZBORI ENERGIJE

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 5

Studijski programi:

 • EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • BIODIVERZITET
 • ODRŽIVI RAZVOJ
 • ZAŠTITA OKOLIŠA U GRADOVIMA

PRAVNI FAKULTET

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 100

Vanredni studenti: 100

Strani studenti: 100

Studijski program:

 • OPĆE PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • GRAĐANSKO PRAVO
 • HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA
 • KRIVIČNO PRAVO
 • DRŽAVNI I MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
 • PRIVREDNO PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • GRAĐANSKOPRAVNI
 • HISTORIJSKOPRAVNI
 • KRIVIČNOPRAVNI
 • MEĐUNARODNO I JAVNO PRAVO
 • PRIVREDNOPRAVNI
 • EVROPSKO PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 30

Vanredni studenti: 30

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • KOMUNIKACIJE
 • MEDIJI I NOVINARSTVO

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU
 • NOVINARSTVO

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU
 • MEDIJI
 • KOMUNIKACIJE

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 90

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO:
 • Motori i vozila
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mašinske konstrukcije
 • Energetika
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA:
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA:
 • Građevinarstvo
 • Putevi
 • Hidrookolinski inžinjering
 • Arhitektura i urbanizam
 • ODSJEK LOGISTIKA:
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Logistički menadžment
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU:
 • Sigurnost
 • Zaštita na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • Preduzetnički menadžment
 • Informacioni menadžment
 • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Logistički menadžment

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO
 • Motori i vozila
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mašinske konstrukcije
 • Energetika
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA
 • Građevinarstvo
 • Putevi
 • Građevinski menadžment
 • Arhitektura i urbanizam
 • Hodrookolinski inžinjering
 • ODSJEK LOGISTIKA
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Logistički menadžment
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
 • Sigurnost
 • Zaštita na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • Proizvodni menadžment
 • Kvalitet i logistika
 • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Energetski menadžment
 • Poslovni menadžment
 • Industrijski menadžment

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO
 • Industrijsko inžinjerstvo i menadžment
 • Mašinske konstrukcije
 • Motori i vozila
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
 • Automatika i elektronika
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
 • Građevinarstvo
 • Hidrookolinski inžinjering
 • Putevi
 • Geotehnika
 • ODSJEK ARHITEKTURA I URBANIZAM
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
 • Sigurnost
 • Inžinjerstvo zaštite na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • ODSJEK RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
 • ODSJEK LOGISTIKA
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Menadžment u logistici

 

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 70

Vanredni studenti: 70

Strani studenti: 20

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

II  CIKLUS (Magistarski studij)

Redovni studenti: 60

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

III  CIKLUS (Doktorski studij)

Redovni studenti: 10

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Pomenuti studijski programi bit će organizovani u trogodišnjem  (180 ECTS bodova) i četverogodišnjem  (240 ECTS bodova)  trajanju, odnosno po sistemu 3+2+3 i 4+1+3.

Uslovi upisa:

 • Završena četverogodišnja srednja škola ili viša škola za upis na I ciklus studija.
 • Zvršen odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine (sa ostvarenih 240 ECTS bodova), odnosno završen I ciklus studija u trajanju od tri godine (sa ostvarenih 180 ECTS bodova) za upis na dvogodišnji master studij.
 • Završen magistarski studij/studij II ciklusa sa najmanje 300 ECTS bodova za upis na III ciklus studij.

Potrebni dokumenti za upis na I CIKLUS studija - dodiplomski studij:

 • Zahtjev za upis;
 • Original ili ovjerena kopija diplome o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi ili višoj školi;
 • Original ili ovjerena kopija svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
 • Uvjerenje o položenim ispitima sa drugih fakulteta;
 • Ovjeren nastavni plan i program ukoliko student prelazi sa drugog fakulteta;
 • Dvije fotografije 6x4;
 • Dokaz o uplati školarine (uplatnica);
 • Dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava (za strane državljane).

Potrebni dokumenti za upis na II CIKLUS studija – magistarski studij:

 • Zahtjev za upis;
 • Biografija (CV);
 • Original ili ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po pred Bolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili originalno uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diploma;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6x4;
 • Dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava (za strane državljane).

ZA NOVI PROGRAM II CIKLUSA – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA (koji se realizira u saradnji sa Kaunas fakultetom, Vilnius univerziteta iz Litvanije (rangiran na 401 mjesto najboljih univerziteta od 17.000 u cijelom svijetu);

 

 1. Aplikacijski formular
 2. Zvaničnu, ovjerenu kopiju prethodnog obrazovanja (završen I ciklus – bachelor stepen – univerzitetska diploma) uključujući ocjene (akademski prijepis) potvrđen od zvaničnih organa vlasti sa prijevodom na engleski jezik.
 3. Pasoš i ovjerena kopija prve strane pasoša od strane notara sa prijevodom prve strane na bosanski jezik (prezime, ime, očevo ime).
 4. Dvije novije fotografije – veličine kao za pasoš (3x4)

 

Sve detaljne informacije za novi program II ciklusa možete vidjeti ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/index.html uz direktni kontakt prema Administratoru programa ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/For%20Applicants.html i/ili na telefon 030 509 682 (Administrator programa - Adela Mujinović).

Potrebni dokumenti za upis na III CIKLUS studija – doktorski studij:

 • Zahtjev za upis;
 • Biografija (CV);
 • Original ili ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi (za studente koji su završili studij prema Bolonjskom sistemu studija), odnosno diplome i uvjerenja o prosjeku ocjena (za studente koji su završili studij po pred Bolonjskom sistemu studija) o završenom prethodnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili originalno uvjerenje o završenom studiju u slučaju da visokoškolska ustanova još nije izdala diploma;
 • Rješenje o nostrifikaciji diplome za kandidate koji su stekli prethodno obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6x4;
 • Dokaz o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava (za strane državljane).

Posebne pogodnosti za kandidate:

 • Mogućnost plaćanja školarine u više rata
 • Mogućnost praćenja nastave putem interneta - učenje na daljinu
 • Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na IUT-u

Konkurs za upis studenata ostaje otvoren do 30.09.2017. godine.

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećoj adresi:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

 

Ul. Aleja Konzula – Meljanac bb, 72270 Travnik, BiH

Informacije na brojeve telefona:

Tel:              00 387 30 509 682  

                    00 387 30 540 586  

Mob:            00 387 61 556 867   

Tel/fax - Info centar Sarajevo:  00 387 33 717 010

 

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                             www.iu-travnik.com

KONKURS PDF                          KONKURS DOC

 

KONKURS PDF                          KONKURS DOC

Nastavak aktivnosti studenata Internacionalnog univerziteta Travnik u okviru Erasmus+ programa mobilnosti

KSU slide show

U okviru Erasmus+ programa mobilnosti, student treće godine Ekonomskog fakulteta, Zahid Varupa i Lejla Šoto, studentica treće godine Saobraćajnog fakulteta, Internacionalnog univerziteta Travnik, borave i slušaju zimski semestar akademske 2017/18.g. na Kazimieras Simonavičius univerzitetu iz Vilniusa, Litvanija.

KSU IUTStudenti su izuzetno zadovoljni sa prijemom od strane domaćina sa KSU i svojom odlukom da učestvuju u Erasmus+ programu mobilnosti upravo na ovom univerzitetu: „Iako sam u Litvaniju došao prije sedam dana, mogu reći da mi je ovdje vrlo ugodno. Već sam stekao nova poznanstva a najviše sa Erasmus studentima koji dolaze iz Italije i Francuske. Moja želja je da, prije svega, usavršim engleski jezik i da upoznam kulturu ove zemlje.“ kaže Zahid Varupa.

KSU IUT 1Istovremeno, njegova kolegica, Lejla Šoto navodi sljedeće: „Odlučila sam se da učestvujem u mobilnosti studenata jer želim da usavršim strani jezik i da steknem nova poznanstva, upoznam različite ljude i njihove kulture. Za Litvaniju sam se odlučila iz razloga što je to država u kojoj nikada nisam bila i koju želim istražiti. U ovih sedam dana, od dolaska, posjetila sam znamenitosti Vilniusa I putovala u Trakai koji predstavlja jedno od najpopularnijih turističkih destinacija Litvanije. Domaćini sa KSU i Kordinatori za međunarodnu saradnju su veoma susretljivi.

KSU IUT 2Programom Erasmus+ nastoji se ostvariti sinergija i poticanje u različitim područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih, uklanjanjem umjetnih granica između različitih aktivnosti i vrsta projekata, razvojem novih ideja, privlačenjem novih sudionika iz poslovnog svijeta i civilnog društva i poticanjem novih oblika saradnje.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Nastavak aktivnosti studenata Internacionalnog univerziteta Travnik u okviru Erasmus+ programa mobilnosti

U okviru Erasmus+ programa mobilnosti, student treće godine Ekonomskog fakulteta, Zahid Varupa i Lejla Šoto, studentica treće godine Saobraćajnog fakulteta, Internacionalnog univerziteta Travnik, borave i slušaju zimski semestar akademske 2017/18.g. na Kazimieras Simonavičius univerzitetu iz Vilniusa, Litvanija.

KSU IUTStudenti su izuzetno zadovoljni sa prijemom od strane domaćina sa KSU i svojom odlukom da učestvuju u Erasmus+ programu mobilnosti upravo na ovom univerzitetu: „Iako sam u Litvaniju došao prije sedam dana, mogu reći da mi je ovdje vrlo ugodno. Već sam stekao nova poznanstva a najviše sa Erasmus studentima koji dolaze iz Italije i Francuske. Moja želja je da, prije svega, usavršim engleski jezik i da upoznam kulturu ove zemlje.“ kaže Zahid Varupa.

KSU IUT 1Istovremeno, njegova kolegica, Lejla Šoto navodi sljedeće: „Odlučila sam se da učestvujem u mobilnosti studenata jer želim da usavršim strani jezik i da steknem nova poznanstva, upoznam različite ljude i njihove kulture. Za Litvaniju sam se odlučila iz razloga što je to država u kojoj nikada nisam bila i koju želim istražiti. U ovih sedam dana, od dolaska, posjetila sam znamenitosti Vilniusa I putovala u Trakai koji predstavlja jedno od najpopularnijih turističkih destinacija Litvanije. Domaćini sa KSU i Kordinatori za međunarodnu saradnju su veoma susretljivi.

KSU IUT 2Programom Erasmus+ nastoji se ostvariti sinergija i poticanje u različitim područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih, uklanjanjem umjetnih granica između različitih aktivnosti i vrsta projekata, razvojem novih ideja, privlačenjem novih sudionika iz poslovnog svijeta i civilnog društva i poticanjem novih oblika saradnje.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/